Horesta

 

Arbejdsmiljø

aftaleret

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med medarbejdere skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne i fællesskab.Kravet om at udarbejde en APV gælder uanset, hvor lille eller stor virksomheden er. Bare der er én enkelt ansat i virksomheden, skal der udarbejdes en APV.APV’en skal revideres, hver gang der sker væsentlige ændringer i virksomheden, som kan påvirke arbejdsmiljøforholdene – det kan fx være, at man bygger om, og de nye fysiske rammer påvirker arbejdsprocesserne på arbejdspladsen. Dog skal man som minimum revidere APV’en hver 3. år.Efter arbejdsmiljøloven er det et krav, at APV’en er skriftlig og at den er tilgængelig på virksomheden, så medarbejderne, ledelsen og Arbejdstilsynet kan læse den.APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet, og derfor skal man ikke sende den ind til Arbejdstilsynet, og tilsynet skal ikke godkende den, når de kommer på kontrolbesøg.Men når Arbejdstilsynet kommer på besøg kontrollerer de, om man har en APV, og om man har gennemført APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.Hvordan udarbejder man en APV?

Der er ifølge arbejdsmiljøloven såkaldt ”metodefrihed”, når man skal udarbejde en APV, men der gælder alligevel nogle obligatoriske processkridt, som man efter loven skal igennem. Det drejer sig om følgende:• Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø

• Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

• Inddragelse af virksomhedens sygefravær

• Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og ud-

arbejdelse af en handlingsplan

• Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.Hjælp til at udarbejde en APV

Der er flere steder, man kan hente hjælp, når man skal i gang med APV-arbejdet. Arbejdstilsynet har udarbejdet en række vejledninger og brancherettede spørgeguides, som er gode at anvende.Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside http://arbejdstilsynet.dk/da/Herudover har BAR-service udarbejdet nogle vejledninger og elektroniske værktøjer, som er meget nyttige.Se mere på http://www.bar-service.dk/Default.aspx?ID=9206Desuden kan HORESTAs juridiske afdeling altid kontaktes vedrørende spørgsmål om APV på 35 24 80 40.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >