Horesta

 

Arbejdsmiljø

Sikkerhed

Arbejdsgiverens pligter

Instruktionspligt
Arbejdsgiveren har pligt til at instruere medarbejderne i hvordan arbejdet udføres forsvarligt. Dette indebærer blandt andet, at medarbejderne skal instrueres i, hvorledes de bedst muligt udfører deres arbejde så ulykker eller arbejdsskader undgås.

Effektivt tilsyn med arbejdet
Når de ansatte har modtaget instruktioner om arbejdets udførelse, har arbejdsgiveren en forpligtelse til at kontrollere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne. Det er altså ikke nok, at man eksempelvis instruerer medarbejderne i, hvordan de skal bære nye varer ind. Man skal som arbejdsgiver også føre tilsyn med, at medarbejderne rent faktisk følger de instruktioner, som de har fået fra ledelsen omkring arbejdets udførelse.

Ledelsesretten
Hvis de ansatte ikke følger ledelsens instruktioner, må arbejdsgiveren gøre brug af ledelsesretten på samme måde, som hvis medarbejderen ikke følger andre instruktioner om arbejdets udførelse.

Udstyr
Arbejdsgiveren skal stille relevant sikkerhedsudstyr til rådighed for medarbejderne og betale for dette. Eksempelvis skal arbejdsgiveren, hvis der er behov for det, stille sikkerhedssko til rådighed for medarbejderne i køkkenet, så de ikke glider og falder.April 2018

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >