Horesta

 

Arbejdsmiljø

aftaleret

Besøg af Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er tilsynsmyndighed i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder, at Arbejdstilsynet har til opgave at kontrollere om arbejdsmiljølovgivningen overholdes på alle landets virksomheder. Tilsynet har således ret og pligt til at komme på alle virksomheder og kontrollere arbejdsmiljøet.Derfor fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet på de danske virksomheder ved at foretage en række besøg på virksomhederne. Hvert år foretager de ca. 50.000 besøg på danske virksomheder.Kontrol med arbejdsmiljøet

Der findes flere forskellige former for af tilsynsbesøg. Nogle tilsynsbesøg har til formål at foretage en grundig gennemgang af hele virksomhedens arbejdsmiljø, mens andre tilsynsbesøg har til formål at fokusere på et konkret problem på arbejdspladsen.Risikobaseret tilsyn


Den 1. januar 2012 begyndte Arbejdstilsynet at benytte en ny tilsynsform, der kaldes risikobaseret tilsyn. Tilsynsformen indebærer, at Arbejdstilsynet målretter deres ressourcer mod de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet. Udover det risikobaserede tilsyn gennemføres en række stikprøvebesøg, så ingen virksomheder kan regne med, at de ikke får besøg fra Arbejdstilsynet.Inden et tilsynsbesøg

Når man som virksomhed bliver udtaget til et tilsynsbesøg bliver man kontaktet af Arbejdstilsynet mellem 1 og 4 måneder inden besøget. Man får dog ikke at vide præcis hvornår, at Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, for besøget er uanmeldt. Grunden til, at Arbejdstilsynet giver besked inden, er derfor kun, at virksomheden skal kunne nå at forberede sig på tilsynet.Under tilsynsbesøget

Når Arbejdstilsynet ankommer til virksomheden, vil de normalt bede om, at både en leder og en medarbejderrepræsentant (arbejdsmiljørepræsentanten hvis virksomheden har sådan en), deltager i tilsynet. Hvis dette ikke er muligt, vil Arbejdstilsynet normalt gennemføre tilsynet alligevel. Men det er bedst, hvis både ledelsen og en medarbejderrepræsentant deltager i besøget, så der er mulighed for at forklare, hvorfor man har grebet tingene an på den arbejdsmiljømæssige måde, som man har, og så Arbejdstilsynet kan få svar på deres spørgsmål.Tilsynsbesøget starter normalt med et indledende møde, hvor resten tilsynsbesøget planlægges, og hvor man taler om, hvordan virksomheden arbejder med arbejdsmiljøet. I den forbindelse vil Arbejdstilsynet typisk spørge til de formelle ting. Som fx om virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation, og om har man afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Og det vil også være på dette møde, at virksomheden viser Arbejdstilsynet deres APV.Efter det indledende møde, går man i gang med gennemgangen af virksomheden. Normalt følger repræsentanten for ledelsen og repræsentanten for medarbejderne med Arbejdstilsynet rundt på virksomheden.Under tilsynsbesøget kan Arbejdstilsynet stille spørgsmål til ledelsen eller arbejdsmiljørepræsentanten, men det kan også være, at den tilsynsførende beder om, at komme til at tale med nogle af medarbejderne på virksomheden for at stille dem en række spørgsmål.Under besøget vil Arbejdstilsynet fokusere på de problemer, der er typiske i branchen.

Læs mere om de typiske problemer i branchen i de brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, som Arbejdstilsynet har udviklet her:https://www.bm.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere.aspxEfter besøget

Efter besøget skal Arbejdstilsynet orientere virksomheden om, hvordan resultatet af besøget var. Dette skal ske mundtligt, men Arbejdstilsynet skal også udarbejde en rapport med de samlede resultat.Afgørelser fra Arbejdstilsynet

I forbindelse med et tilsynsbesøg kan Arbejdstilsynet træffe en afgørelse om, at virksomheden skal løse et problem eller bringe en arbejdsgang i overensstemmelse med lovgivningen. Som virksomhed er man forpligtet til at efterkomme en afgørelse fra Arbejdstilsynet.Klager over afgørelser

Hvis man som virksomhed i forbindelse med et tilsynsbesøg modtager en afgørelse, som man ikke er enig i, er der mulighed for at klage over afgørelsen. En klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet har som udgangspunkt opsættende virkning, hvilket betyder, at man ikke skal efterkomme afgørelsen før, at klagen er blevet behandlet.Kontakt HORETSAs juridiske afdeling på 35 24 80 40, hvis du overvejer at klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet. 

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >