Horesta

 

Arbejdsmiljø

Sygdom

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Der sondres mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme.En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet og som medfører en personskade.Det er ikke afgørende, hvordan man kommer til skade. Eksempelvis kan en færdselsulykke godt være en arbejdsulykke, hvis det fx sker for en medarbejder, der er i gang med at køre varer fra et sted til et andet. Ligesom det kan være en arbejdsulykke, hvis en medarbejder bliver udsat for vold på jobbet.En erhvervssygdom er en sygdom eller en lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.Sygdommen er skal altså være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og der skal være en sammenhæng mellem påvirkningerne og sygdommen, som er kendt i den medicinske forskning.Det kan være svært at sondre mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Hvis en medarbejder i et køkken fx får en rygskade, fordi han glider og falder ned af trappen, mens han bærer varer ind, er der tale om en ulykke. Men hvis den samme medarbejder i stedet havde fået en rygskade ved over en længere periode, at bære varerne forkert ind eller arbejde i en forkert arbejdsstilling, ville der være tale om en erhvervssygdom.Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker

Hvis en medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke, har man som arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. Ulykken skal anmeldes, hvis den medfører, at medarbejderen er fraværende mindst en dag udover den dag hændelsen skete. En arbejdsulykke skal anmeldes hurtigst muligt og senest 9 dage efter den første fraværsdag.Anmeldelse skal altid ske elektronisk via EASY, som er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens fælles elektroniske anmelde system. Se mere på www.easy.ask.dkHvis ulykken kan medføre, at der skal udbetales en arbejdsskadeerstatning, skal ulykken også anmeldes til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det kan fx være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. Dette gøres også gennem EASY.Hvis du som arbejdsgiver undlader at anmelde en arbejdsulykke, kan du straffes med bøde.Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at anmelde en erhvervssygdom. Hvis en medarbejder får en erhvervssygdom som fx dårlig ryg på grund af længere tids arbejde i forkerte arbejdsstillinger, er det medarbejderens læge, der skal anmelde erhvervssygdommen til Arbejdsskadestyrelsen.Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver har man pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere. Samtidig har du pligt til at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som dækker erhvervssygdomme.Når du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsskade vil det være dit forsikringsskab, der dækker udgifterne ved skaden.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >