Horesta

 

Arbejdsmiljø

Restaurant

Unges arbejde

Hvis man som arbejdsgiver beskæftiger unge mennesker, er det vigtigt at være opmærksom på, at der gælder en række særlige regler.

Alle unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre. Men derudover gælder der en række særlige regler for unge under 18 år.

Det er desuden vigtigt at have fokus på de unge medarbejdere, da de påvirkes lettere end deres ældre kollegaer af de belastninger og risici, der er på arbejdspladsen. Derfor skal man som arbejdsgiver være særligt opmærksom på oplæring og instruktion af unge medarbejdere, og man skal også følge ekstra grundigt op på, om de overholder de instruktioner, de har fået.

Børn under 13 år

Børn under 13 år må som udgangspunkt slet ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver.

Børn i alderen 13-14 år (som er undervisningspligtige)

Børn i alderen 13 til 14 år, der stadig er undervisningspligtige, må udføre lettere arbejdsopgaver, når de arbejder i hotel- og restaurationsbranchen, som lettere rengøring og oprydning samt lettere budbringning, herunder internt piccolinearbejde.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om undervisningspligtige unges arbejde her.

Med virkning fra den 1. januar 2018 må disse unge også beskæftiges med lettere ekspedition.

Unge over 15 (som ikke er undervisningspligtige)

Unge, der er fyldt 15 år, og som har afsluttet 9. klasse, må udføre alle former for arbejde, der ikke er farligt.

Man skal dog som arbejdsgiver være opmærksom på, at der findes en lang række tekniske hjælpemidler eller maskiner, som anses for så farlige, at de unge ikke må arbejde med dem, herunder industriopvaskemaskiner, pålægsmaskiner, kødhakkemaskiner, røremaskiner mv.

Endvidere er der en række stoffer og materialer, som de unge ikke må arbejde med.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om ikke-undervisningspligtige unges arbejde her.

Alkohol og unge

En særlig problemstilling, der knytter sig til ansættelse af unge i hotel- og restaurationsbranchen, er unge og alkohol.

Ifølge restaurationsloven må unge under 18 år som udgangspunkt ikke arbejde i åbningstiden i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Det gælder også for fx garderober og toiletter tilknyttet serveringslokalet.

En vigtig undtagelse hertil er trådt i kraft i 2017, hvorefter er unge mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, har lov til at arbejde mellem kl. 06:00 og 22:00 i lokaler, hvor der udskænkes alkohol, hvis den pågældende alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse hermed. Undtagelsen forudsætter, at der er føres opsyn af en person over 18 år.

En anden undtagelse til dette gælder for unge under uddannelse til tjener eller unge, der er udlært som tjenere, samt værtens børn og børnebørn, som ligeledes har lov til at arbejde mellem kl. 06:00 og 20:00 i lokaler, hvor der udskænkes alkohol.

Unge under 18 år må i øvrigt gerne arbejde i restaurantens køkken eller opvask, når blot de ikke opholder sig i serveringslokalerne.

Arbejdstid mv.

Der gælder særlige arbejdstidsregler for unge under 18 år. Der sondres mellem unge under 15 år (13-14 år), der stadig er undervisningspligtige og unge, der er fyldt 15 år og ikke længere er undervisningspligtige.

Arbejdstidsreglerne findes beskrevet for hver gruppe i Arbejdstilsynets vejledninger, som der er linket til ovenfor.

Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA´s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf. 35 24 80 40.

Januar 2018

 

For yderligere information kontakt:

Emilie Westersø

Advokat, 
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80
Mobil: +45 51 55 38 64esw@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >