Horesta

 

Ferie og feriefridage

Optjening af betalt ferie

Ferieloven opererer med et såkaldt forskudt optjeningsprincip. Det vil sige, at retten til betalt ferie optjenes i det kalenderår, der ligger forud for selve ferieåret. Hvis en medarbejder fx skal holde ferie i det ferieår, der løber fra 1. maj 2014 til 30. april 2015, skal medarbejderen altså have optjent ret til betaling i kalenderåret 2013. Man kan ikke aftale, at ferien afvikles samtidigt med, at den optjenes. En sådan aftale er ugyldig efter ferieloven.Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, må medarbejderen holde ferie for egen regning. Medarbejderen kan dog i nogle tilfælde have ret til feriedagpenge fra kommunen eller medarbejderens a-kasse.Hvis en medarbejder ikke har ret til ferie med løn fra sin arbejdsgiver, kan arbejdsgiveren fradrage 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag, som medarbejderen holder. For medarbejdere, der er omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F, kan ferie afvikles i timer. Arbejdsgiveren kan da fradrage løn svarende til det antal timers ferie, der holdes. Du kan læse mere herom i ferieregulativet i Hovedoverenskomsten del 2.1.1.1 Ferie med lønNogle medarbejdere har ret til ferie med løn. Det gælder for funktionærer, herunder receptionister. Disse medarbejdere skal altså modtage deres almindelige løn under ferie, forudsat at de har optjent ret til betaling under ferie hos deres arbejdsgiver.Medarbejdere med ret til ferie med løn har ifølge ferieloven herudover ret til et ferietillæg svarende til 1 % af lønnen optjent i optjeningsåret. Ferietillægget skal udbetales forholdsmæssigt samtidig med medarbejderens afvikling af ferie. Mange arbejdsgivere vælger dog at udbetale det samlede ferietillæg ved ferieårets begyndelse for at undgå den efterfølgende administration med dette. Dette har dog den konsekvens, at hvis medarbejderen fratræder, inden hele ferien er afholdt, kan arbejdsgiveren ikke kræve beløbet tilbage, der i så fald er betalt for meget i ferietillæg.Bemærk at det er muligt efter hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F at aftale, at receptionister i stedet for ferie med løn skal modtage feriegodtgørelse. Du kan læse mere herom i ferieregulativet i Hovedoverenskomsten del 2.Når en medarbejder, der har ret til ferie med løn, fratræder, skal der betales feriegodtgørelse ind til den ferieordning, som medarbejderen er omfattet af. Medarbejderen vil så kunne hæve feriegodtgørelse herfra, når medarbejderen holder ferie i det efterfølgende ferieår.1.1.2 Feriegodtgørelse
De fleste medarbejdere, der ikke er funktionærer, skal løbende have feriegodtgørelsen indbetalt til Feriefonden eller Feriekonto.Feriegodtgørelse udgør 12,5 % af den samlede løn, dvs. inkl. værdi af goder, kostpenge og diverse tillæg. For medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F beregnes feriegodtgørelsen også af medarbejderens pensionsbidrag.Medarbejderne skal selv sørge for at hæve pengene fra Feriefonden eller Feriekonto, når ferien holdes.

Virksomheder dækket af overenskomsten mellem HORESTA og 3F skal huske, at det særlige løntillæg skal indbetales sammen med feriegodtgørelsen til Feriefonden. Det særlige løntillæg udgør pr. 1. marts 2014 1,15 %, og den samlede indbetaling til Feriefonden udgør derfor 13,65 %. I takt med at det særlige løntillæg forøges, vil indbetalingen til Feriefonden skulle forøges tilsvarende:Pr. 1. marts 2015

Særligt løntillæg: 1,55 %

Samlet indbetaling: 14,05 %Pr. 1. marts 2016

Særligt løntillæg: 1,85 %

Samlet indbetaling: 14,35 %Februar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >