Horesta

 

Ferie og feriefridage

Ferie

Ferie og feriefridage

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal medarbejderen have optjent ret til.

Om medarbejderne har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse afhænger af ansættelsesforholdets karakter.

I udgangspunktet skal man forsøge at imødekomme medarbejderens ønsker for, hvornår ferien skal holdes. Hvis man ikke kan blive enige, kan arbejdsgiveren dog fastsætte placeringen af ferie. Det kan navnlig være relevant, hvis der er mange, der ønsker ferie på samme tidspunkt. Varslerne er forskellige afhængigt af, om der er tale om hovedferien (3 ugers sammenhængende) eller restferie (øvrige 2 uger).

Medarbejdere, der er omfattet af HORESTAs overenskomster, har i tillæg hertil ret til op til 5 feriefridage. Medarbejdere, der ikke er overenskomstansatte, har i udgangspunktet ikke ret til feriefridage. Det er dog meget ofte tilfældet, at der aftales feriefridage i tillæg til ferie efter ferieloven.

Vi har udarbejdet nogle længere juridiske notater, som mere uddybende beskriver reglerne om ferie og feriefridage. Du finder notaterne her:

Ferielukning jul og nytår

Feriefridage

Ferieloven

Oplysningerne i notaterne er ikke at betragte som juridisk rådgivning, hvorfor det anbefales at du kontakter juridisk afdeling for konkret rådgivning, såfremt du måtte være i tvivl om forståelsen af reglerne i Ferieloven og overenskomsterne. 


November 2016


 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >