Horesta

 

Fleksjob

skrivebord

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og andre ansættelsesvilkår for fleksjobbere

Udgangspunktet i de nye regler er, at på overenskomstdækkede virksomheder gælder overenskomsten fuldt ud ved ansættelse af fleksjobbere. Det betyder, at fleksjobberen har samme ret, som virksomhedens øvrige medarbejdere, til eksempelvis feriefridage, løn under sygdom, barsel etc. Dog bliver fleksjobberens arbejdstid fastsat af jobcenteret, så på dette punkt følger man ikke overenskomsten.Hvis medarbejderen udfører funktionærarbejde, men ikke er funktionær, fordi medarbejderen arbejder mindre end de otte timer per uge, der er et krav for at blive omfattet af funktionærloven, er funktionærlovens vilkår alligevel gældende for ansættelsesforholdet.Som udgangspunkt fastsættes lønnen på baggrund af overenskomstens bestemmelser, men der kan fastsættes en anden løn, når dette er nødvendigt for at lønnen bliver i overensstemmelse med den medarbejderens arbejdsevne i fleksjobbet.I dette tilfælde skal lønfastsættelsen ske ud fra en vurdering af medarbejderens arbejdsintensitet og antallet af arbejdstimer, som fleksjobberen kan arbejde.I forbindelse med etableringen af et fleksjob skal jobcenteret hurtigst muligt foretage en vurdering af fleksjobberens arbejdsevne i jobbet. Denne vurdering skal tage stilling til, hvor mange timer fleksjobberen kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Jobcenterets vurdering danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem virksomheden og fleksjobberen – og dermed også for vurderingen af lønspørgsmålet, hvis lønnen ikke følger overenskomsten.Det fremgår ikke klart af de nye regler, hvordan man skal beregne lønnen, når kommunen vurderer, at en medarbejder har en nedsat arbejdsintensitet. Det er imidlertid HORESTAs opfattelse, at man i den situation må se på den procentvise nedsættelse af arbejdsintensiteten og beregne lønnen forholdsmæssigt i forhold til overenskomstens lønsatser.Eksempel: Kommunen vurderer, at en fleksjobber kan arbejde 10 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 80 % af en normal medarbejder. Virksomheden og fleksjobberen aftaler, at virksomheden udbetaler 80 % af overenskomstens lønsats for 10 timers arbejde. Kommunen supplerer op med et tilskud til lønnen, som udbetales direkte fra kommunen til medarbejderen. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.Det anbefales, at den samme fremgangsmåde anvendes ved beregning af andre overenskomstmæssige løndele, såsom løn under barsel, løn under sygdom samt overenskomstmæssige tillæg.Eventuelle tvister om lønnen skal afklares i det fagretlige system.Behov for ny vurdering af arbejdsevnen


I den situation, hvor der sker ændringer i fleksjobberens arbejdsevne, eller hvor medarbejderens arbejdsevne ikke lever op til det parterne havde forventet, er der mulighed for, at kommunen efter en periode kan foretage en ny vurdering af medarbejderens arbejdsevne i jobbet. Dette kræver dog, at arbejdsgiveren og fleksjobberen er enige om, at der skal foretages en ny vurdering af arbejdsevnen. Kan parterne ikke blive enige herom, må spørgsmålet afklares fagretligt.

Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA´s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf. 35 24 80 40 elle e-mail callcenter@horesta.dk

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >