Horesta

 

Opsigelse

kroner

G-dage

Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag – også kaldet G-dage. Derefter modtager medarbejderen dagpenge fra A-kassen på sædvanlig vis.

Mange virksomheder finder reglerne om G-dage vanskelige at administrere. HORESTA har derfor udarbejdet nærværende notat, som virksomhederne kan anvende som et værktøj, når det skal vurderes, om en medarbejder har krav på G-dage. Notatet berører følgende emner: 


1. Hvem har krav på G-dage?

2. Hvornår skal virksomheden betale G-dage? 

3. Beskæftigelseskrav 

4. Hvornår er 1., 2.og 3. ledighedsdag? 

5. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling 

6. Hvor meget skal der betales? 

7. Hvornår skal der ikke betales G-dage? 

8. Tro- og loveerklæring 

9. Virksomhedens oplysningspligt 

10.  Afgørelse af tvivlspørgsmål og manglende betaling

Læs mere om de enkelte punkter i notatet her.


 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >