Horesta

 

Opsigelse

Godtgørelse for usaglig afskedigelse

Hvis virksomheden ikke kan sandsynliggøre, at en opsigelse eller bortvisning er rimeligt begrundet, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse for usaglig opsigelse.En funktionær kan iht. Funktionærloven tidligst kræve en saglig begrundelse for opsigelse ved 1 års anciennitet i virksomheden. For medarbejdere omfattet af en overenskomst baseret på Hovedaftalen mellem DA og LO er grænsen for en saglig begrundelse for opsigelse i stedet 9 måneders anciennitet i virksomheden. Kravet om 9 eller 12 måneders ansættelse på opsigelsestidspunktet gælder dog ikke, hvis medarbejderen er omfattet af særlig afskedigelsesbeskyttelse, for eksempel hvis medarbejderen er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller er omfattet af forbuddet mod at opsige på grund af graviditet og barsel, alder, handicap, religion mv.

skema  

Hvis medarbejderen både er omfattet af funktionærloven og en overenskomst (f.eks. receptionister), kan medarbejderen efter eget valg rejse krav efter enten funktionærloven eller Hovedaftalen, hvilket i praksis vil sige, at vedkommende kan kræve godtgørelse for usaglig afskedigelse allerede efter 9 måneders ansættelse.

Særligt beskyttede medarbejdere

En række medarbejdergrupper er særligt beskyttet mod opsigelse, f. eks. tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller medarbejdere omfattet af ligebehandlingsloven, deltidsloven og forskelsbehandlingsloven.

Opsigelse af særligt beskyttede medarbejdere er særligt behæftet med en risiko for større godtgørelser end Funktionærloven eller Hovedaftalen og ved særlige bevisbyrderegler, som gør det vanskeligere for arbejdsgiveren at undgå betaling af godtgørelse.

HORESTA Arbejdsgiver anbefaler altid, at virksomheden kontakter HORESTA forud for en opsigelse eller bortvisning af medarbejdere.Bemærk venligst, at ovennævnte og notatet ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA’s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf.nr. 35 24 80 40 eller e-mail callcenter@horesta.dk.

Januar 2016

 

 

For yderligere information kontakt:

Karina Lindewald

Juridisk chef, advokat
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80kli@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >