Horesta

 

Opsigelse

aftaleret

Masseafskedigelser

Masseafskedigelser kaldes også for kollektive afskedigelser. Der foreligger en masseafskedigelse i nedenstående situationer, hvis afskedigelserne sker inden for en periode på 30 dage, og afskedigelserne ikke skyldes forhold hos medarbejderne:

Afskedigelse af mindst 10 medarbejdere indenfor 30 dage på virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte,

afskedigelse af mindst 10 % af medarbejderne indenfor 30 dage på virksomheder med over 100, men under 300 ansatte, og

afskedigelse af mindst 30 medarbejdere indenfor 30 dage på virksomheder med over 300 ansatte.

Hvis der foreligger en masseafskedigelse, gælder særlige regler for varsling heraf overfor medarbejderne. Desuden skal særlige procedurer for information og forhandling iagttages.

Vær opmærksom på, at reglerne ikke kun finder anvendelse for opsigelser men også ved varsling af væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene, som skal varsles med opsigelsesvarsel, eller ændringer man som virksomhed vælger at varsle med opsigelsesvarsel, og som medarbejderen positivt skal acceptere. Begge er situationer, hvor medarbejderens manglende accept vil medføre en fratræden. Reglerne om masseafskedigelse skal da bringes i anvendelse på det tidspunkt, hvor virksomheden påtænker at foretage varsling af ændringen.

Hvis din virksomhed står over for at skulle afskedige flere medarbejdere, anbefales det at tage kontakt til HORESTA for en vurdering af om afskedigelserne falder ind under reglerne for masseafskedigelse.

Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA’s juridiske afdeling for yderligere rådgivning 

på tlf.nr. 35 24 80 40 eller e-mail callcenter@horesta.dk.

September 2017

 

For yderligere information kontakt:

Karina Lafrenz

Advokat, (L)
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80kal@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >