Horesta

 

Virksomhedsoverdragelse

Medarbejderforhold

Nyt ansættelsesbevis

Medarbejderne skal også senest 1 måned efter overdragelsen have et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til dette, hvoraf det fremgår, hvilket selskab der er den nye arbejdsgiver.

Opsigelse eller ændring af medarbejders vilkår

Man kan ikke opsige en medarbejder eller ændre medarbejderes vilkår alene med den begrundelse, at der sker en virksomhedsoverdragelse.

Der skal derimod foreligge en anden saglig begrundelse for opsigelsen eller vilkårsændringerne.

En saglig grund til en opsigelse kan fx være, at stillingen nedlægges. En stillingsnedlæggelse kan godt være forårsaget af virksomhedsoverdragelsen, fx i den situation hvor to virksomheder sammenlægges, og en række funktioner derfor bliver overflødige (der er jo typisk kun behov for én køkkenchef). Dette indebærer dog ikke, at opsigelsen sker i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

En medarbejder som kan opsiges pga. egne forhold, fx fordi medarbejderen har modtaget advarsler uden at rette op herpå, vil også kunne opsiges, selvom det sker mens en virksomhedsoverdragelse er i gang, uden at opsigelsen kan anfægtes efter virksomhedsoverdragelsesloven.

Det kan også være sagligt generelt at varsle lønnedgang eller andre forringelser af medarbejdernes ansættelsesforhold, hvis det er begrundet i selskabets økonomiske forhold.

Det er dog vigtigt at huske, at væsentlige ændringer af vilkår skal varsles med medarbejdernes opsigelsesvarsel, og at medarbejderne kan vælge at betragte sig som opsagte. Det bør derfor nøje overvejes, om det er hensigtsmæssigt helt generelt at forringe vilkårene.

Særligt beskyttede medarbejdere

Det er vigtigt at huske, at de særligt beskyttede medarbejdere også nyder denne beskyttelse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Hvis en beskyttet medarbejder skal opsiges i forbindelse med en overdragelse, er det anbefalelsesværdigt både at vurdere opsigelsen efter forholdene hos den oprindelige arbejdsgiver og den potentielt nye arbejdsgiver. Hvis en opsigelses begrundes med stillingsnedlæggelse nytter det ikke noget, at stillingen fortsat eksisterer hos den nye arbejdsgiver. For nogle særligt beskyttede medarbejdere gælder der også en omplaceringspligt. Mulighederne for dette skal derfor undersøges i forhold til den nye arbejdsgivers forhold.

Kontakt HORESTA hvis du overvejer at opsige medarbejdere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >