Horesta

 

Nyheder

120-dages reglen: Sådan opgør du funktionærens deltidssygdom

Branchenyt10. jan 2018

To nye domme fra Højesteret ændrer væsentligt på, hvordan 120-sygedage for funktionæransatte skal opgøres ved deltidssygemeldinger.

Den ene dom er umiddelbart en forringelse for arbejdsgiverne, mens den anden dom rummer en mulighed, der er vigtig at være opmærksom på.

Som reglerne er i dag, er funktionæransatte omfattet af 120-dages-reglen, hvis reglen indgår i funktionærens ansættelseskontrakt. Dermed har man som arbejdsgiver mulighed for at opsige funktionæren i forbindelse med sygdom med et forkortet varsel på 1 måned til en måneds udgang. Det er dog vigtigt, at man er bevidst om, hvordan sygedagene skal opgøres.

Reglen kan tages i brug, hvis funktionæren inden for de seneste 12 måneder har fået løn i 120 sygedage, og hvis opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens funktionæren fortsat er syg.

Sygefraværet kan være svært at opgøre, da der ikke er taget stilling til dette i funktionærloven.

Men nedenfor kan du se, hvordan en arbejdsgiver kan benytte reglen ved en medarbejders deltids- og fuldtidssygemelding.

Deltidssygemeldt

Højesteret har for nylig taget stilling til, hvordan sygefraværet skal optælles ved deltidssygemelding, herunder hvilke dage, der kan indgå, når funktionæren er deltidssygemeldt. Svaret er, at kun det faktiske sygefravær tælles med.

Der tælles på følgende måde:

- Dage hvor funktionæren skulle have arbejdet, men hvor funktionæren er syg hele dagen, tælles med som en hel sygedag, uanset hvor mange timer funktionæren skulle have arbejdet den pågældende dag.

- Er funktionæren kun syg nogle timer af sine normale timer på en dag, er det den faktiske fraværstid, der tælles med i optællingen af sygedagene.

- De dage hvor funktionæren arbejder sine normale timer, tælles ikke med, da funktionæren ikke får løn under sygdom for disse dage, men løn for arbejde.

- Arbejdsfridage, hvor funktionæren ikke skulle arbejde, tælles ikke med som sygedage.

Advokat Karina Lafrenz fra HORESTA udtaler:

”Det er en vigtig pointe, at arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en funktionær, som er delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom, arbejder på nedsat tid. Højesteret har for nyligt slået fast, at hvis arbejdsgiveren afventer, at funktionæren bliver fuldt raskmeldt, vil sygedagene kunne tælle fuldt med.”

Fuldtidssygemeldt

Alle dage tælles med som hele sygedage, dvs. både arbejdsdage samt arbejdsfridage som f.eks. søn- og helligdage, hvis funktionæren er fuldtidssyg på begge sider af en arbejdsfridag.

 

HORESTA-medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning om 120-dages reglen og opgørelse af sygefravær ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

 

For yderligere information kontakt:

Karina Lafrenz

Advokat, (L)
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80kal@horesta.dk

Kommentarer