En medarbejder omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F skal have mindst 9 måneders anciennitet hos virksomheden på det forventede fødselstidspunkt, for at medarbejderen har krav på løn under barsel m.v.

Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til fuld refusion af barselsdagpenge fra kommunen. Der gives fuld refusion, hvis medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 13 uger, og i denne periode har arbejdet mindst 120 timer, samt at den anden forælder ikke har brugt hele dagpengeretten.

Løn under barsel efter Hovedoverenskomsten

Til fastansatte kvindelige medarbejdere betaler virksomheden fuld løn under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Til adoptanter betales fuld løn i 14 uger fra barnets modtagelse, når medarbejderen har været ansat hos virksomheden i mindst 9 måneder ved barnets modtagelse i landet.

Til fastansatte mandlige medarbejdere betaler virksomheden fuld løn under 2 ugers fædreorlov.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaler virksomheden fuld løn under fravær i indtil 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der har holdt de indtil 14 ugers barselsorlov, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til 8 uger. Derudover betales fuld løn under yderligere 3 ugers fravær til enten den ene eller den anden forælder. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.


Funktionærvilkår

En receptionist eller natportier, som både er omfattet af hovedoverenskomsten og funktionærloven, er berettiget til de mest gunstige vilkår for medarbejderen, hvilket er hovedoverenskomstens barselsvilkår.


Pension

Virksomheden skal under de 14 ugers barselsorlov indbetale et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Ved adoption har den ene adoptant samme ret til ekstra pensionsbidrag.

 

Løn under barsel til funktionærer uden overenskomst

En kvindelig funktionær er berettiget til halv løn under graviditetsorlov (4 uger) og barselsorlov (14 uger). Under forældreorlov (32 uger) har en funktionær som udgangspunkt ikke ret til løn, medmindre dette er aftalt eller tildelt medarbejderen på anden måde.

En mandlig funktionær er som udgangspunkt ikke berettiget til halv løn under fædreorlov (2 uger) eller forældreorlov (32 uger), medmindre andet er aftalt eller tildelt medarbejderen på anden måde.

Er satsen for barselsdagpenge højere end halv løn, kan medarbejderen søge om at få supplerende barselsdagpenge fra kommunen, således at medarbejderen samlet set modtager et beløb svarende til den maksimale dagpengesats.

En medarbejder kan have ret til bedre barselsvilkår efter en overenskomst. En virksomhed kan også have givet medarbejdere bedre barselsvilkår i en personalepolitik eller efter individuel aftale med de ansatte.

Betaling under orlov til medarbejdere uden overenskomst, som ikke er funktionærer

En medarbejder har ikke ret til betaling under graviditetsorlov, fædreorlov, barselsorlov eller forældreorlov, hvis medarbejderen ikke er funktionær og falder uden for en overenskomst.

En virksomhed kan give sine medarbejdere bedre barselsvilkår i en personalepolitik eller efter individuel aftale med de ansatte. I disse overvejelser bør virksomheden have for øje, at der kan søges om refusion fra både kommunen og DA-barsel eller Barsel.dk.

Kontakt HORESTA, hvis du overvejer at tilbyde dine medarbejdere bedre barselsvilkår, og vil høre nærmere om refusionsmulighederne.

 

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk