Den 1. juli 2023 træder en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i kraft. Alle medarbejdere, som starter den 1. juli 2023 eller senere skal derfor have det nye ansættelsesbevis.

Med den nye lovgivning får arbejdsgiver en øget oplysningspligt på ansættelsesbeviset, da der fremover vil være 15 punkter i stedet for de oprindelige ti.

Det er som udgangspunkt kun nye medarbejdere, der skal have nyt ansættelsesbevis. Men hvis allerede ansatte medarbejdere beder om en ny kontrakt efter de nye regler, skal arbejdsgiver udlevere de manglende oplysninger inden for otte uger.

Den nye lov giver også medarbejdere visse mindsterettigheder. Mindsterettighederne gælder for alle medarbejdere pr. 1. juli 2023 – også allerede ansatte. Det anbefales derfor, at arbejdsgiver gennemser alle eksisterende ansættelsesbeviser og medarbejderrettigheder for overholdelse af mindsterettighederne.

HORESTA-medlemmer kan få overblikket over ændringerne og downloade skabeloner til de nye ansættelseskontrakter her, ligesom medlemmer kan se eller gense HORESTA’s webinar om lovgivningen her.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på callcenter@horesta.dk eller +45 35 24 80 40.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind