Har I færre elever, end I skal have ifølge læreplads-AUB-ordningen, så skal I som bekendt betale et bidrag til AUB.

Men vidste du, at i hotel- og restauranterhvervet er der mulighed for at slippe for at betale bidraget?

Det skyldes, at der er for få elever i erhvervet, og at det derfor kan være umuligt at leve op til AUB-kravet, som blev kom til verden i 2018 for at få erhvervslivet til at oprette flere lærepladser.

Hvis I står i en situation, hvor I har for få elever, skal I sørge for at opslå jeres lærepladser http://www.praktikpladsen.dk i minimum 90 dage,. Lykkes det ikke i den periode at finde en elev, kan I fritages for at betale merbidrag. Derfor er det vigtigt, at I bruger Praktikpladsen.dk, hvis I beskæftiger faglærte.

I kan hele tiden se jeres nuværende måltal og elevpoint samt se, hvordan I søger fritagelse for praktikplads-AUB her.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane på +45 3524 8017

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind